DNV GL – Operato

Kartleggings workshop

ERP-avdelingen  i DNV GL leverer miljørisikoanalyser til operatørselskaper i olje- og gass-bransjen. De har utviklet et verktøy for å beregne miljørisiko med forskjellige parameter. Det kalles for Operato.

Kundens ønsker vår å komme med et forslag om hvordan dette verktøyet kan moderniseres slik at beregningen kan gjøres mer effektivt. For å kunne utarbeide et forslag har jeg gjennomført en 3-dagers workshop for å kartlegge løsningen. I løpet av workshopen har jeg sammen med sentrale personer i prosjektet kartlagt brukerne og stakeholder, har sett på forskjellige behov, har analysert prosessen for a utarbeide rapporter og har funnet problemer og utfordringer.

Videre har vi også samlet ideer og ønsker for en ny løsning. Basert på denne informasjonen har jeg utarbeidet personas, har visualisert arbeidsprosessen og skissert en ny løsning. Alt ble samlet i en rapport som ble presentert for kunden.

  • Planlegging og gjennomføring av workshop, behovskartlegging, stakeholdermapping, prosessanalyse, idesamling, wireframing og presentasjon
  • Miles Stavanger AS
  • 2017