Iris – Prosjektwebsite

Website til OpenLabDrilling-prosjektet

IRIS er et forskningsinstitutt i Stavanger som har utviklet OpenLAb Drilling, en digital simuleringsplatform til læring, training og forskning på boreoperasjoner i oljeindustrien. Prosjektet er delt opp i flere utviklingsfaser. Kunden ønsket en nettside som presenterer hele prosjektet og framhever plattformens verdi for både industri, læring og forskning.

Etter t det ble definert forskjellige målgrupper, var det min oppgave a definere informasjonsarkitekturen, og navigasjonsstruktur til nettsiden. Jeg har laget trådskisser og prototyper for å validere konseptet med kunden. Dessuten var jeg ansvarlig for utforming og implementering av nettsiden.

  • Behovskartlegging, informasjonsarkitektur, ineraksjonsdesign, UI design, Implementering m. Wordpress, Frontendutvikling
  • Miles Stavanger AS
  • 2017