Dimensjon – website

Reprofilering og responsiv web

Responsiv nettside

Samarbeidet startet med et nytt profil til selskapet. Kunden hadde ønske om å beholde sentrale elementer som logo og farge men ville gjerne framstille bedriftens arbeidsområder mye bedre. Det ble utviklet en serie med bildeelementer som illustrerer fagfeltene. I tillegg ble det laget et fotokonsept der bedriftens medarbeider og deres daglig arbeid har en sentral rolle.

Disse elementer ble implementert i en ny nettside samt intranett. Nettsiden innholder et omfattende prosjektarkiv.

Både nettsiden og intranett ble realisert med publiseringsløsningen Destinet. Senere ble nettsiden lagt om til en responsiv layout.

  • konsept, design, implementering
  • Destino
  • 2013, 2015
  • Besøk nettside