Shoreline – Planner

UX og design for ressurs planleggingsverktøy

Shoreline har utviklet en simulasjonsplatform for installasjon og vedlikehold av offshore-windparks. Som en utvidelse av denne plattformen ønsket Shoreline å utvikle et ressource planleggingsverktøy.

Som UX konsulent har jeg bistått med å kartlegge kundens behov, skissere arbeidsflyt og designe grensesnitt for løsningen. I starten av prosjektet har jeg gjennomført workshops direkte med brukerne, der vi har analysert planleggingsprosessen. Vi har kartlagt informasjonsbehov og utfordringene som brukerne møter i sin daglig planleggingsarbeid.

Basert på denne innsikten har jeg definert informasjonsarkitekturen og utviklet en ny og forenklet arbeidsflyt som ble visualisert i form av trådskisser. Disse trådskissene ble brukt til å lage prototyper for å kunne validere konseptet direkte med brukere. Deretter begynte jeg med å utforme grensesnittet for denne applikasjonen. Del av oppdraget mitt var også oppfølging av både kunder og utviklingsteamet.

  • Brukerinnsikt, behovskartlegging, gjennomføring av workshops, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign, interfacedesign, prototyping, og testing
  • Miles Stavanger AS
  • 2017-2018