Xait – Porter

UX-Konsulent for dokumentbehandlingssystem

XaitPorter er et webbasert dokumentbehandlings-tjeneste som gir selskaper mulighet til samarbeid i prosessen for å lage store strukturerte dokumenter. Tjenesten utvides fortløpende siden kunder har behov for ny funksjonalitet.

Min oppgave i dette prosjektet var å støtte utviklingsteamet med å spesifisere nye funksjoner som skal implementeres. Det betyr å analyser behov sammen med kunden, definere arbeidsflyt og skissere wireframes for å kunne teste funksjonaliteten før den skal implementeres.

Samtidig ble prosjektet brukt til å bli kjent med produktet, selskap og kunder for å kunne bistå med konsulenttjenester rundt brukeropplevelser. Jeg har gjennomført brukertester for å oppdage mulige problemstillinger. I en workshop sammen med utviklingsteamet har jeg presentert mine funn og vi har sammen jobbet med mulige løsninger. I tillegg har jeg utarbeidet forslag til å forenkle navigasjonsstrukturen og brukergrensesnitt, slik at brukerne kan jobbe mer effektivt.

  • Dataanalyse, Intervju med brukere og stakeholder, brukertesting, workshop, utvikling av personas, kundereise, interaksjonsdesign, wireframing, prototyping, UI-design
  • Miles Stavanger AS
  • 2017