Reisebooking mobil

Konsept til en mobilvennlig bookingløsning

mobile mockup og wireframe av mobil booking app

Ferje- og reiseoperatør Norled hadde ønske om å utarbeide et konsept for en ny og brukervennlig løsning til bestilling av reiser via mobiltelefon. Utgangspunkt for konseptet var en eksisterende bookingløsning.

Tilnærming

Etter en første analyse av den eksisterende løsning, begynte jeg å kartlegge flyt i bestillingsprosessen. Noen kjappe brukertester ga et bedre forståelse for de største utfordringene til kunder som ville bestille en reise eller ferje-tur. I testene kom det også frem at det muligens var nødvendig å lage ulike prosesser for bestilling av ulike produkter.
I neste steg definerte jeg nye arbeidsflyt og tegnet noen wireframes. Disse ble brukt som diskusjonsgrunnlag med oppdragsgiver.

Resultat

Ut fra diskusjonen og tilbakemeldinger fra kunden ble wireframes videreutviklet og jeg laget en interaktiv prototype. Denne prototypen ble brukt til intern validering og brukertesting.

  • Analyse, prosesskartlegging, definisjon av arbeidsflyt, wireframing, UI-design, prototyping
  • Miles Stavanger AS
  • 2019