UX bootcamp

Konsept og fasilitering av UX workshop for utviklere

workshoprom

Kunden kom med et forespørsel om en innføring i hva UX er, hvilken verdi det gir til bedriften og hvordan det fungerer.

Jeg utviklet et konsept til en workshop der deltakerne først fikk en teoretisk innføring for å senere gjennom en del praktiske øvelser fikk oppleve og trene på arbeidsmetodikken.

Veldig motiverende for en gammel systemutvikler å kunne se fremover og jobbe mer med user experience …

Meget bra! Godt pedagogisk oppbygging, god struktur, godt ledet … teori og praktiske oppgaver hånd i hånd …

  • Konsept og fasilitering av 2-dagers-workshop
  • Miles Stavanger AS
  • 2018